Şartlar ve koşullar

1- GENEL

Bu Hizmet Koşulları, tr.luminoscreens.com adresinde bulunan web sitemizi kullanımınızı düzenler ve siz, Sitenin kullanıcısı ve bizim aramızda bağlayıcı bir sözleşme sözleşmesi oluşturur. Bu nedenle, bu Koşullar önemlidir ve Siteyi kullanmadan önce bunları dikkatlice okumalı ve herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmelisiniz.
Siteyi görüntüleyerek veya göz atarak, bu Koşulları okumak ve anlamak için yeterli şansınız olduğunu ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Siteye ve Sitede sunulan Hizmetlere erişemez veya başka bir şekilde kullanamazsınız.


2- TANIMLAR

Bu Şartlarda:
İçerik, her türlü veri, metin, yazılım, resim, ses veya video materyali ve diğer içerik anlamına gelir.
Fikri Mülkiyet, tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, tasarım hakları, ticari sırlar, alan adları ve benzer nitelikteki diğer haklar da dahil olmak üzere, tescil edilebilir olsun veya olmasın ve tescilli olsun veya olmasın tüm fikri mülkiyet hakları ve her türlü tescil veya hak başvurusu anlamına gelir. böyle bir uygulama yapmak.
Site, tr.luminoscreens.com anlamına gelir.
Koşullar, bu Kullanım Koşulları ve içinde atıfta bulunulan belgeler anlamına gelir.
Kullanıcı, Siteye erişim sağlayan kişi anlamına gelir.
Siz, yani Siteyi kullanan kişiyi kastediyorsunuz.
Siteye ve Sitede sunulan Hizmetlere erişemez veya başka bir şekilde kullanamazsınız.


3- SİTEYE ERİŞİM

Sitenin kullanılabilir olmasını sağlamak için tüm makul çabayı göstermemize rağmen, Sitede geçici kesintilerin meydana gelebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Bu tür aksama sürelerinden kaynaklanan kayıp veya hasarlardan herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı sorumlu olmayacağız.

Bu sitede veya bu site aracılığıyla sağlanan tüm İçerik ve hizmetler, kullanımınız için “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. İçerik, zımni garantiler ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti veya koşul olmaksızın sağlanır. Bu siteyi kullanımınızın riski yalnızca size aittir.

Sitede sunduğumuz Hizmetleri ve İçeriği önceden haber vermeksizin geri çekme veya değiştirme hakkımız saklıdır. Zaman zaman Sitenin bazı bölümlerine veya tamamına erişimi kısıtlayabiliriz.

 
4- ÖDEME AĞ GEÇİDLERİ

Size PayPal veya diğer ödeme ağ geçitleri gibi üçüncü taraf ödeme ağ geçitlerine erişim sağlayabiliriz.

Bu hizmetler bizim kontrolümüz altında değildir ve Şirketimiz tarafından sürdürülmemektedir. Seçtiğiniz ödeme ağ geçidini yöneten hüküm ve koşulları, bunlar aracılığıyla herhangi bir işlemi kolaylaştırmadan önce okumayı kabul ediyorsunuz.


5- FİKRİ MÜLKİYET

Bu Şartlardaki hiçbir şey, herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkının bizden size devrini teşkil etmez. Siteye, İçeriğe ve ilgili tüm Fikri Mülkiyet haklarına ilişkin tüm mülkiyet haklarına sahibiz ve bunları muhafaza ediyoruz.

Siteyi yalnızca bizim tarafımızdan yetkilendirildiği şekilde kullanmanıza izin verilir. Bir Kullanıcı olarak, bu Koşullara tabi İçerik oluşturmak, görüntülemek, kullanmak, oynatmak ve indirmek için Siteyi ve Hizmetleri kullanmak için size sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez bir hak verilir.

Fikri Mülkiyetimiz, bizimle bağlantılı olmayan veya herhangi bir şekilde itibarımızı zedeleyen bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılmamalıdır.

Yazdırdığınız veya indirdiğiniz herhangi bir İçeriğin fiziksel veya dijital kopyalarını hiçbir şekilde değiştirmemelisiniz ve herhangi bir illüstrasyon, fotoğraf, video veya ses veya herhangi bir grafiği eşlik eden herhangi bir metinden ayrı kullanmamalısınız.


6- GİZLİLİK

Kişisel bilgilerinizi topladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimiz şartlar Gizlilik Politikamızda belirtilmiştir.


7- SATIŞ KOŞULLARI

Satın alma anında Şirketimiz ile bir sözleşme akdediyorsunuz.

Site aracılığıyla yapılan tüm satın alımların iade ve geri ödeme hüküm ve koşullarımız kapsamında olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz.


8- SORUMLULUK VE TAZMİNAT SINIRLAMASI

Sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağımızı kabul etmektesiniz.

İhlalden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, hiçbir durumda dolaylı, cezai, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (iş, gelir, kar, kullanım, mahremiyet, veri, iyi niyet veya başka bir ekonomik avantaj kaybı dahil) sorumlu olmayacağız. Bu tür bir zararın olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, sözleşmeden veya haksız fiilden.

Siteyi ve Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak kullanılan verilerin ve/veya ekipmanın yeterli güvenlik koruması ve yedeklenmesinden yalnızca siz sorumlusunuz ve kayıp veriler, yeniden çalışma süresi, yanlış talimat, iş gecikmeleri veya kayıp için herhangi bir talepte bulunmayacaksınız. Sitenin kullanımından kaynaklanan kazançlar.

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, size karşı toplam sorumluluğumuz hiçbir durumda tarafınızca bize ödenen tutarları toplamda aşamaz.

Siteye erişiminizin ve Siteyi kullanmanızın bir koşulu olarak, şirketimizi ve haleflerini tazmin edeceğinizi ve herhangi bir taleple ilgili yasal ücretler ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararları, maliyetleri, giderleri ve diğer yükümlülükleri tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili:

(a) Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız; veya

(b) bu ​​Koşulları ve geçerli herhangi bir yasayı veya başka bir kişi veya tarafın haklarını ihlal etmeniz.


9- IPTAL ETMEK POLİTİKA

Herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, sebepli veya sebepsiz veya size herhangi bir bildirimde bulunarak Siteye erişiminizi sonlandırabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Herhangi bir fesih veya askıya alma veya bunlarla bağlantılı olarak tarafımızca yapılan diğer işlemlerden kaynaklanan herhangi bir talep veya zarardan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

Yürürlükteki yasalar fesih veya iptal bildirimi yapmamızı gerektiriyorsa, bunu Sitede yayınlayarak veya sizin için kayıtlarımızda bulunan herhangi bir adrese (e-posta veya başka bir şekilde) bir iletişim göndererek önceden veya sonra bildirimde bulunabiliriz.


10- MÜCBİR SEBEP

Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kontrolümüz dışındaki koşullardan kaynaklanan durumlarda, bu hüküm olmasa bile, bu Koşulların ihlalini teşkil edecek veya teşkil edebilecek herhangi bir şeyle ilgili olarak size karşı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz:

– Doğal afetler.
– Sabotaj.
– Kaza.
– İsyan.
– Malzeme, ekipman ve malzeme eksikliği.
– Grevler ve lokavtlar.
– Sivil huzursuzluk.
– Bilgisayarı Hacklemek veya hasar vermek.


11- GEÇERLİ HUKUK

Bu Koşullar ülkemizin yasalarına tabidir ve her bir taraf kendi ülkesinin mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.


12- BU ŞARTLARDAKİ GÜNCELLEMELER

Sitenin ve Hizmetlerin herhangi bir bölümündeki hataları veya eksiklikleri kendi takdirimize bağlı olarak düzeltme hakkımızı saklı tutarız. Site ve Hizmetlerdeki herhangi bir materyal herhangi bir zamanda güncelliğini yitirebilir ve bu tür materyalleri güncelleme yükümlülüğümüz yoktur.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulların herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirme, değiştirme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutarız. Bu Koşullardaki değişikliklerin bildirimi Sitede yayınlanacak ve aksi belirtilmedikçe derhal yürürlüğe girecektir.

Herhangi bir değişiklik için bu Koşulları periyodik olarak kontrol etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Site ve Hizmetlerden çıkmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Siteyi ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bunları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu Koşullar kapsamındaki haklarımızı veya yükümlülüklerimizi herhangi bir zamanda, sizin onayınızı almadan devredebilir veya alt lisans verebiliriz.